İliç İçin Yollardayız

Erzincan/İliç’te siyanürle altın çıkarma çalışmalarına hayır!