Kazdağları Nöbetçileri’nden Valiliğe Başvuru; “Pandemiye neden olan altın madenciliğini durdurun!’

0

Kazdağları’nda Alamos Gold’un altın projesine karşı bir yıldan uzun süredir çadır nöbeti tutan yaşam savunucuları, altın madenciliği projelerinin pandemi gerekçesiyle durdurulması talebiyle Çanakkale Valiliği’ne başvuru yaptı.

Kazdağları’ndaki altın madenciliği projelerinin pandemi gerekçesiyle durdurulması talebiyle Çanakkale Valiliği’ne başvuru yapıldı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği ile birlikte bir yılı aşkın zamandır Kazdağları’nda Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik’in altın projesine karşı çadırlı nöbette olan yurttaşlardan bir kısmının yaptığı başvuruda altın madenciliği faaliyetinin yok edici, yıkıcı bir faaliyet olduğuna yönelik bilimsel verilere de yer verildi.

Koronavirüs salgınlarının ve mutasyonlarının çevresel ekolojik yıkımlar, iklim değişikliği ve altın madenciliği ile gerçekleştiğine değinilen başvuruda yurttaşlar, madencilik faaliyetlerinin kesinlikle ve ivedilikle sonlandırılmasını istedi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin sürmesi nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğu gerekçesiyle Çanakkale Valiliği’ne yapılan başvuruda çeşitli önlemler alınması gerektiği ifade edildi. Yapılan başvuruda, bu önlemlerin başında yaklaşık 350 bin ağacın kesilmesine sebep olduğu için ekolojik hasar veren ve altın madenciliği faaliyeti ile giderek bu hasarın artmasına neden olacak olan Alamos Gold ve yerli iştiraği Doğu Biga Madencilik firmasının orman arazisinden çıkarılmasının geldiği aktarıldı.

Başvuruda maden işletmelerinin pandemiye yol açma ve etkisini arttırma yönünden değerlendirilerek tümü için pandemi ve genel sağlık etkilerini gösteren Sağlık Etki Değerlendirme Raporu (SED) oluşturulması, Kazdağları yöresindeki tüm Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının da bu yönden gözden geçirilmesi ve bu süre zarfında da tüm faaliyetlerin hıfzıssıha kurulunca durdurulması gerektiği talep ediliyor

Madencilik faaliyetlerinin kümülatif etkisine de değinilen başvuruda Çanakkale içindeki tüm arama, işletme, ihale ruhsat alanlarının kümülatif etkisinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirme bitene kadar proje ve işletmelerin durdurulması isteniyor. 

Alamos Gold’un ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı projesini engellemek üzere bir yılı aşkındır çadırlı nöbet tutan Her Yer Kazdağları’ndaki yurttaşların gönüllü olarak kamu hizmeti, halk sağlığını koruyucu görev üstlendiğinin altı çizilen başvuruda, Çanakkale Valiliği’nin bu yurttaşların kamu hizmeti niteliğindeki tüm faaliyetlerine dönük engelleyici kararlar almaması, pandemi gerekçesiyle kesilen idari para cezalarının da iptal edilmesi gerektiği söyleniyor.

Başvurucular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından da örnekler vererek kamu görevlilerinin kamu sağlığını koruyacak olan bu adımları atmamaları durumunda pandemi ile birlikte yaşanılacaklardan da sorumlu olacaklarını ve gelecekte AİHM tarafından Türkiye aleyhine hükmedilecek tazminatların devlet tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerine rücu edileceğini vurguluyor. 

Share.

About Author

Leave A Reply