Resmi hayvan hakları yürüyüşü Kadıköy’de yapıldı

0
Türkiye’de ilk kez yurt çapındaki vegan oluşumların birlikte düzenlediği Resmi Hayvan Hakları Yürüyüşü, 4 Ağustos günü Kadıköy’de gerçekleşti.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde yapılan olan yürüyüşün ana sloganı “Hayvan Hakları Veganlıktır!” olarak belirlenmişti. Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Ankara Vegan Platformu, Veganizm Özgürlüktür, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, İTÜ Vegan Topluluğu, Bursa Vegan İnisiyatifi, İstanbul Vegan İnisiyatifi
İzmir Vegan İnisiyatifi, Antalya Vegan İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Özgürlügü Aktivistleri, Empati Platformu, Hayvan Haklarını İzleme Komitesi ve Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi’nin birlikte düzenlediği eyleme katılan veganlar, Bahariye Caddesi boyunca trampetler eşliğinde, düdük çalıp sloganlar atarak yürüdü.

İnsan olmayan hayvanların haklarını savunmak ve onlara yönelik tüm sömürülere karşı mücadele etmek için başlatılan eylem, dünyada 2016’dan beri yapılıyor. Yürüyüşün amacı, dünyadaki veganları birleştirmek ve günlük yaşantılarında hayvanlar için ses çıkarıp aktif olmaları konusunda esin vermek.

Geçen yıl dünya çapında 25 kentte yapılan yürüyüş, bu yıl aralarında İstanbul’un da olduğu 38 farklı kentte gerçekleştiriliyor.

Resmi hayvan hakları yürüyüşü Kadıköy'de yapıldı

Yürüyüşü düzenleyenler arasında yer alan gazeteci-yazar, hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen, hayvan haklarını savunmanın birincil gereğinin tüm bilinç sahibi duyarlı canlıların yaşam hakkını savunmak ve hayvanlara uygulanan tüm sömürülere karşı çıkmak olduğunu belirterek, bunun da ancak vegan olmakla mümkün olacağını belirtti.

Moda’daki Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda yapılan basın açıklaması ile son bulan eylem, renkli hayvan maskeleri ve çarpıcı pankartlarıyla vatandaşların ilgisini çekti.

Gazeteci-yazar, hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen’in okuduğu basın açıklamasının metni:

4 AĞUSTOS 2019 – RESMİ HAYVAN HAKLARI YÜRÜYÜŞÜ BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bu yürüyüşte gördüğünüz kalabalık, insanlığın yeni devriminin habercisidir!
Bugün burada farklı illerden gelen ve farklı oluşumlarda yer alan veganlar var.

Ankara Vegan Platformu
Antalya Vegan İnisiyatifi
Aydın Vegan İnisiyatifi
Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu
Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri
Bursa Vegan İnisiyatifi
Empati Platformu
Eskişehir Vegan İnisiyatifi
Hayvan Haklarını İzleme Komitesi
Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi
Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi
İstanbul Vegan İnisiyatifi
İstanbul Teknik Üniversitesi Vegan Topluluğu
İzmir Vegan İnisiyatifi
Veganizm Özgürlüktür
ve hiçbir oluşuma bağlı olmayan veganlar bir araya geldik.

Resmi hayvan hakları yürüyüşü Kadıköy'de yapıldı

Yurdun çeşitli yerlerinde yaşayan ama olanakları olmadığı için aramıza katılamasalar da yürekleri bizimle olan çok sayıda vegan var.

Birkaç kişilik eylemlerden daha büyük gruplara ulaştık, azdık çoğaldık ve çoğalmaya devam edeceğiz.
Her birimiz Vegan Devrimi’nin neferleriyiz!
Dünyanın 38 kentinde bir araya gelerek bu yürüyüşü gerçekleştirmemizin üç temel amacı var:

  • Yaşadığımız toplumlarda henüz azınlık olsak da, dünyanın her yerinde var olduğumuzu göstermek,
  • Hayvanlara yönelik her türlü zulmü, tahakkümü ve işkenceyi reddedenlerin sırtladığı Vegan Devrimi’nin ayak seslerini dünyaya duyurmak,
  • İnsan olan hayvanların, insan dışı hayvanların ve yeryüzünün özgürlüğü için el ele yürütülecek bir mücadeleyi güçlendirmek!

Bu amaçlar doğrultusunda ilk kez yurdun farklı bölgelerinden gelen veganları buluşturan yürüyüşü İstanbul’da düzenliyoruz. Adının Resmi Hayvan Hakları Yürüyüşü olmasının elbette bir anlamı var.

Hayvan Hakları denildiğinde, çoğu insanın aklına sadece bazı hayvanların geldiği bu dünyada, biz hiçbir ayırım yapmadan tüm hayvanların haklarını savunuyoruz. Birini korurken diğerini yemenin ve sömürmenin yani türcülüğün derhal terk edilmesi için çağrı yapıyoruz.

Bu nedenle yürüyüşün alt başlığını “Hayvan Haklarını Savunmak Veganlıktır!” olarak belirledik. Hayvan hakları denildiginde norm olması gereken slogan budur. “Resmi” kelimesi, bu çok önemli hususu vurgulamak içindir.

Vegan olmayan herkes, bir şekilde hayvan istismarına katkıda bulunmaya devam ediyor, esareti destekliyor. Hayvan haklarını savunduğunu söyleyenleri, bugün bir an önce vegan yaşama adım atmaya davet ediyoruz!

Resmi hayvan hakları yürüyüşü Kadıköy'de yapıldı

Veganlık nedir, veganizm nedir diye soranlara buradan bir kez daha yanıt veriyoruz. Veganizm, hayvanların da bilinç sahibi duyarlı canlılar olduğu gerçeğinden hareketle, onlara uygulanan mal statüsünü reddederek, yaşam haklarını savunan özgürleştirici bir etik tutumdur. Bu nedenle de her türlü hayvansal ürünün kullanımını ve hayvan sömürüsünü reddeder.

İnsan algısını yüzyıllardır yöneten türcülük adlı virüs, toplumu kâr-zarar dengesi ve bireysel faydacılık temelinde koşullandıran kapitalizm ile işbirliği halindedir. Günümüzde bu işbirliğinin yıkıcı sonuçlarına hep birlikte tanık oluyoruz.

Altıncı yok oluşun ve iklim krizinin yaşandığı bu çağda, var olan insanmerkezci sistem hiçbir şekilde sürdürülebilir değildir. İnsan-hayvan ilişkisinin ivedilikle yeniden düzenlenmesi şarttır.

Bugüne kadar insanlara öldürmenin yanlış olduğu söylendi ama bunun sadece insanlar ve bazı hayvanlar için geçerli olduğu öğretildi.

Biz veganlar olarak, yaşam hakkının, her bilinç sahibi duyarlı canlıya ait olduğunu haykırıyoruz! İnsan ya da hayvan, herkes için en temel hak budur. Çünkü yaşatılmayan hayvanın başka hiçbir hakkı korunamaz.

Koşulların iyileştirilerek ya da hayvansal tüketimin azaltılarak zulmün ve sömürünün devamına neden olan hayvan refahçılığına ve indirgemeci önerilere karşıyız.

Resmi hayvan hakları yürüyüşü Kadıköy'de yapıldı

Bu yaklaşımımızdan geri adım atmadığımızda, Vegan Devrimi gelişip büyüdükçe, karşımıza birçok engel çıkarılacağının farkındayız.

İnsanlar hayvancılık endüstrisindeki gerçekleri öğrendikçe dünyanın en güçlü endüstrilerinin rahatının bozulacağını, şirketleri yöneten kodamanların öfkeleneceğini, doğayı ve hayvanları sömüren politikacıların bu mücadeleyi engelleme girişiminde bulunacağını biliyoruz.
Hatta sadece rant sağlayanların değil, çoğunluğun da değişime direneceğini biliyoruz.

Ancak biz nasıl ki ağacı, ormanı, yeşili korumak için susmuyorsak, sistematik hayvan sömürüsü karşısında da susmuyoruz. Nasıl ki insanlara yapılan zulüm karşısında susmuyorsak, hayvanlara yapılan zulüm karşısında da susmuyoruz. Bu yürüyüşte topluma vermek istediğimiz önemli mesajlardan biri budur.

Vegan Devrimi, hayvan katliamının sona ermesi, insan sağlığının ve çevrenin korunması için kaçınılmazdır.
Bu devrim, gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakmak için zorunludur.
Bu devrim, bazıları hoşlanmasa da, insanın etik evrimi ve doğanın isyanı tarafından ateşlenmiştir.
Kıvılcımları yeryüzünün her yerindedir.
Ve bu nedenle de durdurulabilir değildir!
Gelecek şüphesiz vegandır!

Resmi hayvan hakları yürüyüşü Kadıköy'de yapıldı

Aklın yolu ve vicdanın sesi, doğanın öfkeli homurtuları ile buluşmuş;
mezbahalardan,
kafeslerden,
deney laboratuvarlarından,
sirklerden,
akvaryum parklarından,
atlı faytonlardan,
fabrikalardan,
petshoplardan,
tarım fuarlarından yükselen hayvan çığlıkları sokaklarda yankılanır olmuştur.

Mezbahalara kalın duvarlar örülebilir, kafeslere kalın demirler çakılabilir, deney laboratuvarlarına kırılmaz buzlu camlar koyulabilir ama etik veganlar, hayvan özgürlükçüleri susturulamaz.

Adalet ve özgürlük talebini sadece insanlar için değil, insan olmayan hayvanlar için de dile getiren veganizm ve hayvan özgürlüğü mücadelesi, günümüzün en devrimci toplumsal adalet ve özgürlük mücadelesidir.

Bu mücadele, yaşamın her alanında insanlar tarafından esir edilip istismar edilen, işkenceden geçirilen ve gaddarca katledilerek yaşam hakları ellerinden alınan milyarlarca hayvan içindir.

Vegan Devrimi’ne omuz verenlere selam olsun!”

 

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Yorum Bırakın