Bookchin Yeniden Tartışılıyor! -Yeşil Direniş Gazetesi

0

Kısaca “Karıncalar” olarak adlandırılan Karıncalar Çevre ve Ekoloji Hareketleri İletişim ve Dayanışma Ağı (KA) Ekoloji Tartışmaları başlatıyor. Tartışmalar tüm yaşam savunucularına açık olacak. 14 Nisan 2021 tarihinde başlayacak tartışma konularından biri Murray Bookchin ve eserleri olacak.

Bir dönem ülkemizde eko-anarşist olarak tanınan ve anarşist çevrelerde yüksek bir saygınlığa sahip teorisyen olarak bilinen Murray Bookchin, 1990’larda Yaşam Tarzı Anarşizmi kavramı temelinde sol sonrası anarşist anlayışlara dönük sert eleştirilerde bulundu ve Kentsiz Kentleşme kitabı ile de yerel meclisler örgütleyerek anarşistlerin belediye seçimlerine katılmasını önerdi. Bu belirli anarşist çevreler ile Boockhin arasında yaşanan ayrışmada bir dönüm noktası oldu.

Ardından 2001 yılında Bookchin, daha önce anarşizmin demokratik boyutu olarak tanımladığı Komünalizmi, Anarşizm ile Marksizm’in özgün bir sentezi olarak sundu ve kendisini ekolojik toplum hedefinde toplumsal ekolojiyi kavramsallaştıran ve anarşist değil özgürlükçü sosyalist olarak tanımlamayı tercih etti.

Bookchin son yıllarda Rojava’daki özerk yönetim nedeni ile yeniden gündeme geldi. Rojava’daki yönetimin şekillenmesinde Bookchin’in konfederalizm eksenindeki düşünceleri önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Barselona’daki En Comu gibi kentlerin halk meclislerince yönetilmesi fikrini benimseyen bir çok politik hareket ya da platform ortaya çıktı. Zapatistaların yarattığı özerk yerel yönetimler de bunun bir uygulaması olarak ele alınıyor.

Ekoloji Tartışmaları kısaca Karıncalar [ya da Karıncalar Ağı (KA)]olarak adlandırılan, Karıncalar Çevre ve Ekoloji Hareketleri İletişim ve Dayanışma Ağı‘nın Google Grubu ( karincanin-kardesi-var@googlegroups.com) üzerinden gerçekleştirilecek. Karıncalar Ağı WhatsApp grubunda Hayvan Hakları eksenli tartışmalar da dahil olmak üzere pek çok başlıkta çevre/ekoloji konularında tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmaların daha sistematik bir hale gelebilmesi için mail ortamının daha uygun olacağı düşünüldü. Mail grubunda bulunan yaşam savunucuları kendi insiyatifleriyle başka konularda da tartışmalar başlatabilecekler. Bookchin okumalarına başlangıç olarak Bookchin’in “Toplumu Yeniden Kurmak” eseri öneriliyor (Birden fazla çevirisi olan bu kitabın Sümer yayınlarından yapılan çevirisi daha güvenilir bulunmaktadır)

Tartışmaların yürüyeceği Karıncalar Ağı Google Grubu’na eklenmek isteyenler varkarincaninkardesi@gmail.com adresine mail atabilirler. Ya da bu linkten başvuru yapabilirsiniz. Karıncalar Ağı’nın WhatsApp grubuna da eklenmek isteyenler gönderecekleri mail’de ad/soyad ve telefon numaralarını yazabilirler.

NOT: Yukarıda sözü edilen Bookchin’in “Toplumu Yeniden Kurmak” adlı eseri de dahil olmak üzere pek çok kitabı aşağıdaki adresten saat 12 ile 7 arasında yüzde 40-45 indirimle alabilirsiniz. Hüseyinağa Mah. İstiklal Cad. No: 36/1 Kat:5 D:24 Küçük Han
BEYOĞLU Tel: 0530 941 8822

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Yorum Bırakın