Ekoloji Okumaları ve Tartışmaları Devam Ediyor

0

Karıncalar Ağı’nda Ekoloji konulu okuma ve tartışmalar 4 Temmuz Pazar akşamı 21:30 Bookchin’nin “Toplumu Yeniden Kurmak” kitabı ile devam ediyor. Okumalar tüm yaşam savunucularına açıktır.

Kısaca Karıncalar olarak adlandırılan Türkiye Ekoloji Hareketleri İletişim ve Dayanışma Ağı’nda (KA) Ekoloji okuma ve tartışmaları Murray Bookchin’in “Toplumu Yeniden Kurmak” kitabıyla geçtiğimiz ay başladı. Tartışmalar bir yandan Karıncalar Ağı Google Grubunda, bir yandan da haftalık çevrimiçi toplantılarda devam ediyor.

Okumalarımıza yeni katılım sağlayacak yaşam savunucuları için kısaca özetlemek gerekirse öncelikle, ekolojik krizin nedenleri üzerinde durduk. Krizin nedeni şirketler, tarım işletmeleri, yönetici seçkinler, Devlet değil de “insan” mıdır sorusuna yanıt aradık.

Şu saptamalarda bulunduk; Genellikle “doğaya boyun eğmek” ile “doğaya hakim olmak” gibi iki seçeneğin olduğundan bahsedilir. Birinci seçenek toplumdaki hiyerarşileri ve tahakküm ilişkilerini görmezden gelerek ekolojik krizden tüm insanlığı sorumlu görüyor. İkinci seçenek ise doğayı insan tarafından kullanılacak bir “çevre”ye indirgeyen insanmerkezci bir yaklaşım. Oysa bu iki seçenek de iklim krizini aşmak için gereken doğayla uyumlu bir yaşama bizi götüremez. Çünkü doğaya tahakküm düşüncesi insanın insan üzerinde kurduğu tahakkümden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla toplumsal tahakküm ilişkileri ortadan kalkmadan doğaya tahakküm düşüncesini de ortadan kaldıramayız.

Bunu yapmak için ilk toplumlara bakıp hiyerarşilerin ve tahakkümün nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalıştık. İkinci doğa dediğimiz insanlı doğanın, birinci doğa denilen insansız doğadan nasıl çıktığını ve giderek nasıl daha karmaşık toplumsal ilişkilerin ortaya çıktığını inceledik. “Hiyerarşilerin ortaya çıkması zorunlu muydu?” sorusuna yanıt aradık. Yaşlıların gençler, erkeklerin kadınlar üzerinde oluşturduğu ilk hiyerarşilerin ortaya çıkışlarını tartıştık. Şefliklerin ve giderek ilk devletlerin ortaya çıkış sürecini inceledik. Devletin başlangıçta istikrarsız ve büyük ölçüde kent meclislerince denetlenen bir yapı olarak ortaya çıktığını gördük. Bu yapıların dönem dönem giderek otoriterleşen ve bürokratikleşen ama bazen de aksi yönde demokratikleşen süreçler yaşadığını saptayarak, farklı örnekleri ele aldık.

Bookchin’in “Hiyerarşiler, sınıflar ve devletler insanlığın yaratıcı güçlerini doğru yoldan saptırırlar. İnsanlığın ekolojik yaratıcılığının yaşamın hizmetine mi, yoksa iktidarın ve imtiyazın hizmetine mi sunulacağının kararını onlar verir.” önermesine katılıp, tarihteki dönüm noktalarını ele aldık. Kentlerle birlikte kan bağına dayanan ilişkilerin sona erdiğini, ikamet ve ekonomik çıkar gibi toplumsal olguların öne çıktığını gördük. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla sınıfsal çelişkiler öne çıkmaya başladı. “Ancak, statü grupları etrafında yapılanan gerontokrasiler, patriarkal yönetimler, şeflikler ve daha sonraki bürokrasiler gibi ilk ve en temel hiyerarşiler de yok olmadı.”

Ulus devletin ortaya çıkışı bir diğer tarihsel dönüm noktasıydı. Bu süreçte en az 4 yüz yıl süren bir karma ekonomi içinde feodal ilişkilerin, zanaat ekonomisinin ve kapitalizmin var olduğunu gördük. Sonuçta İngiltere’de sanayi kapitalizminin nasıl hakim olduğunu tartıştık.

“Eşit ve tam” adalet talebinin yalnızca reformlarla krizleri çözmeye yaradığını, özgürlük talebinin ise eşitsizlerin eşitliği etiğinin yaşandığı bir toplumu hedeflediğini konuştuk. Anarşist düşünürlerin ve liberter ütopyacılarin insan toplumunu akılcı ve özgürleştirici bir çizgi doğrultusunda yeniden yönlendirmek için yapılabilecek seçimlere duyarlılıklarını ele aldık.

Tartışmalar 4 Temmuz Pazar akşamı 21:30’da Bookchin’nin “Toplumu Yeniden Kurmak” kitabı “Devrimci Projeyi Tanımlamak” bölümüyle devam edecek. Okumalarımız tüm yaşam savunucularına açıktır.

Toplantıya katılım linkini toplantı başlamadan 15 dakika önce Karıncalar’ın Google Grubu ve WhatsApp Grubundan paylaşacağız

NOT: Tartışmaların yürüdüğü Karıncalar Ağı Google Grubu’na eklenmek isteyenler  varkarincaninkardesi@gmail.com adresine mail atabilirler. Ya da bu linkten başvuru yapabilirsiniz. Karıncalar Ağı’nın WhatsApp grubuna da eklenmek isteyenler gönderecekleri mail’de ad/soyad ve telefon numaralarını yazabilirler.

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Yorum Bırakın