“Umutsuzum, olmayan adaletten iyimser bir sonuç beklemiyorum. Ama..” Muzaffer Asma

0

“Yer yer başarılı olduğumuz alanlar olsa da, ne bu talan ve yağmayı topyekün olarak durdurmaya gücümüz yetti ne de başta Aysin ve Ali Ulvi davası olmak üzere bu yağma ve talanın mağdurlarına sahip çıkmak için yeterli enerji ve zamanı bulup etkili eylemlilikler gerçekleştirebilmeyi başarabildik -burada pandeminin de etkisini unutmamak gerekiyor elbette. Fakat bu hep böyle devam edecek diye bir şey yok”

Yaşam savunucuları Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti 9 Mayıs 2017 günü Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evlerinde korkunç bir şekilde öldürüldü! Antalya´nın Finike İlçesi taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin öldürülmeleri ülke genelinde yaşam alanlarını savunan direnişçilere verilen bir gözdağı olarak yorumlandı. Cinayetin ardından geçen yaklaşık 5 yıl içinde yaşananlar bu görüşü doğrular nitelikte. Büyüknohutçu davası bugün adeta kapatılma noktasına gelirken yaşam savunucularına ülke genelinde baskı ve saldırılar daha önce görülmemiş ölçüde artış gösterdi. Bu sürece dikkat çekmek ve dur demek için bir araya gelen “Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun Anısını ve Mücadelesini Yaşatma Grubu” çiftin katledilişinin 5.yılında kapsamlı etkinlikler gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Yeşil Direniş Gazetesi bu hazırlık sürecine destek vermek için kolları sıvadı. Bu bağlamda Antalya Ekoloji Meclisi’nden Muzaffer Asma ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Antalya Ekoloji Meclisi (AEM), Karıncalar Ekoloji Ağı (KA), Ekoloji  Birliği (EB), İklim Adaleti Koalisyonu (İAK) başta olmak üzere pek çok çevre/ekoloji oluşumunda aktif olduğunuzu biliyoruz. Ayrıca Aysin ve Ali Büyüknohutçu Anısını ve Mücadelesini Yaşatma Grubu’nun da aktif katılımcıları arasındasınız. Türkiye’nin pek çok bölgesinde yerel direnişlere -bizzat alana giderek- nöbetlere katılarak, direnişlere destek verdiğinizi görüyoruz. Uzun bir siyasi geçmişiniz olsa da son yıllarda Ekoloji Hareketi’ni merkeze aldığınızı mücadele alanı olarak seçtiğinizi söylemek mümkün mü? Ekoloji hareketi neden önemli? Daha önce içinde bulunduğunuz sol/sosyalist hareketlere kıyasla bu hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemi, farklılığı nedir?

Öncelikle bu söyleşi için teşekkür ederek başlayalım. Sorunuza gelince, evet uzun yıllar sol/sosyalist mücadele içinde yer aldım. Ayrıca diğer muhalif alanları da yakından takip ettim. Anarşist hareket, kadın hareketi, LGBT-İ + ve Ekoloji hareketleri hep ilgi alanımda oldu. Kent komünleri ve sanat hareketlerinde aktif olarak yer aldım, siyasi parti deneyimlerim oldu.

“Gezi’den bu yana ekoloji mücadelesi merkez mücadele alanım oldu diyebilirim.. Sol/sosyalist mücadele ile ekoloji mücadelesi arasındaki fark tam da burada. Yani kapsam ve içerik açısından ekoloji mücadelesi, sol/sosyalist mücadelenin ufkunu büyüten, politik perspektifini geliştiren ve genişleten, farklı mağduriyetlere dikkat çeken, kapitalist yok oluş sürecini sınıf mücadelesinin gündemine sokan ve genel anlamda da tüm sistem mağdurlarının ortak kurtuluşu için düşünme ve davranma farkındalığını somut olarak herkesin önüne koyan bir yerde durmaktadır.”

Sizin de belirttiğiniz gibi Gezi’den bu yana ekoloji mücadelesi merkez mücadele alanım oldu diyebilirim.  “EKOLOJİ MÜCADELESİ neden önemli?” sorusuna bu yazı kapsamında doyurucu bir yanıt vermek zor ancak genel bir çerçeve çizmeye çalışayım. Tarihsel süreç içinde kapitalizm hem üretim araçlarında hem de üretim tüketim ilişkileri içinde çeşitli değişimler yarattı. Teknolojik, endüstüriel ve bilimsel gelişmeler emek sömürüsünün yanına vahşi bir doğa ve hayvan sömürüsünü de ekledi ve bu süreç günümüzde EKOKIRM boyutuna ulaştı.  Vahşi madencilik, endüstriyel tarım ve hayvancılık, su ve sulak alan yağması ve sucul alanların kirletilmesi tüm canlı yaşamı tehdit etmeye başladı ve bu süreç yok oluşa doğru gidişi işaret etmektedir. Sol/sosyalist mücadele ile ekoloji mücadelesi arasındaki fark tam da burada. Yani kapsam ve içerik açısından ekoloji mücadelesi, sol/sosyalist mücadelenin ufkunu büyüten, politik perspektifini geliştiren ve genişleten, farklı mağduriyetlere dikkat çeken, kapitalist yok oluş sürecini sınıf mücadelesinin gündemine sokan ve genel anlamda da tüm sistem mağdurlarının ortak kurtuluşu için düşünme ve davranma farkındalığını somut olarak herkesin önüne koyan bir yerde durmaktadır. 

Aysin ve Ali Ulvi davasının ekoloji hareketi içindeki yeri hakkında neler söylemek istersiniz?      

“Yer yer başarılı olduğumuz alanlar olsa da, ne bu talan ve yağmayı topyekün olarak durdurmaya gücümüz yetti ne de başta Aysin ve Ali Ulvi davası olmak üzere bu yağma ve talanın mağdurlarına sahip çıkmak için yeterli enerji ve zamanı bulup etkili eylemlilikler gerçekleştirebilmeyi başarabildik -burada pandeminin de etkisini unutmamak gerekiyor elbette. Fakat bu hep böyle devam edecek diye bir şey yok”

Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin katledilmesi ve sonrasında davanın geldiği aşama konusunda davanın avukatlarından olan sevgili TUNCAY KOÇ’un hem Yeşil Direniş’te hem de çeşitli mecralarda yaptığı açıklamalar ve yazdığı yazılarla dava hakkında ve gelinen aşamaya ilişkin yeterince bilgi sahibi olduk. Maalesef ekoloji hareketi olarak dava sürecine gerekli olan katkıyı sağlayamadık. Doğa ve yaşam alanı tahribatının doğamızın ve yaşam alanlarımızın tüm alanlarında hızla  talan ve yağma boyutunda devam ediyor olması ve mevcut iktidar sahiplerinin bizzat bu ekokırımın sorumlusu olması, ne yazık ki sınırlı olan gücümüzü her alanda etkili olarak kullanabilme olanağı vermiyor bize. Yer yer başarılı olduğumuz alanlar olsa da, ne bu talan ve yağmayı topyekün olarak durdurmaya gücümüz yetti ne de başta Aysin ve Ali Ulvi davası olmak üzere bu yağma ve talanın mağdurlarına sahip çıkmak için yeterli enerji ve zamanı bulup etkili eylemlilikler gerçekleştirebilmeyi başarabildik -burada pandeminin de etkisini unutmamak gerekiyor elbette. Fakat bu hep böyle devam edecek diye bir şey yok!

Büyüknohutçu cinayeti üzerinden yaklaşık 5 yıl geçti. Bu süreç içerisinde dava ne yazık ki hemen hemen askıya alınmış görünüyor. Siz bu davanın başından beri gidişatı üzerinden neler söylemek istersiniz?

“Ve umutsuzum, olmayan adaletten iyimser bir sonuç beklemiyorum, ama güçlü bir takip ve katılım sağlayabilirsek, kamuoyu baskısı  oluşturabilirsek azmettirenlerin yargılanmasını sağlayabiliriz.”

Bu konuda söylenecek şeyleri TUNCAY KOÇ yeterince dile getirdi. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Evet fail belli ancak katil tetiği çeken değil azmettirenleri koruyanlardır. Ve umutsuzum, olmayan adaletten iyimser bir sonuç beklemiyorum, ama güçlü bir takip ve katılım sağlayabilirsek, kamuoyu baskısı  oluşturabilirsek azmettirenlerin yargılanmasını sağlayabiliriz.

Sizin de katkılarınızla ülke çapında aktif olan gerek Ekoloji Birliği, gerekse Karıncalar Ekoloji Ağı Büyüknohutçu çifti davasını gündemlerine aldılar. Fakat siz aynı zamanda çiftin yaşamış olduğu Antalya’da Antalya Ekoloji Meclisin’de de aktifsiniz ve yerelin kanaat önderlerinden birisiniz. Bu güne kadar anma etkinlikleri için neler yaptınız ve bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?    

2017-2019 tarihleri arasında Antalya yerelinde çifti her yıl anma etkinliği yaptık, bu anmaların duyurularını yerel medya aracılığı ile gerçekleştirdik. ANTALYA çevre/ekoloji duyarlılığı yüksek olan geniş bir tabana sahip ancak birlikte hareket etme ve iletişim konusunda yeterince örgütlü değil. Bu sorunu aşmak için Antalya Ekoloji Ağı adını taşıyan yeni bir WhatsApp gurubu kurduk ve bunu genişletmeye çalışıyoruz. Ayrıca “Antalya Emek Demokrasi Güçleri” bileşeni olarak ekoloji gündemini bu platformun başat konularından biri yapmaya çaba gösteriyoruz.

“Ali ve Aysin Büyüknohutçu Parkı’nda sahne, stant, resim ve çeşitli atölyeler kurmayı, adlarına ekoloji ödülleri vermeyi, çeşitli panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Tüm ekolojik duyarlığı olan yaşam savunucusu dostları bu çalışmaların paydaşı olmaya davet ediyoruz.”

Son olarak 7/8/9 Mayıs 2022 tarihlerini hedefleyen Büyüknohutçu çiftinin anma etkinlikleri için hazırlık çalışmaları başlattık. Çiftin Finike’de yaşadıkları ve katledildikleri ev ziyareti ve mezarlık ziyaretinin geniş kitlesel katılımlı olması yönünde çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu anmanın Türkiye ölçeğinde en geniş katılımla yapılabilmesi için “Aysin ve Ali Büyüknohutçu Anısını ve Mücadelesini Yaşatma Grubu”  kuruldu ve bu grubun bir WhatsApp’ı aracılığıyla çalışmalara başladık. Antalya Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde bulunan Ali ve Aysin Büyüknohutçu Parkı’nda sahne, stant, resim ve çeşitli atölyeler kurmayı, adlarına ekoloji ödülleri vermeyi, çeşitli panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Tüm ekolojik duyarlığı olan yaşam savunucusu dostları bu çalışmaların paydaşı olmaya davet ediyoruz. Ekoloji Birliği, Karıncalar Ekoloji Ağı bu çalışmaların destekleyicileri olarak bu etkinlikte yerlerini aldılar diğer tüm kişi ve kurumları da heyecanla bekliyoruz. Bu anma belki de uzun zamandır beklediğimiz kitleselliğin yakalanmasına vesile olur diye umut ediyor tüm doğa dostlarını bekliyoruz. 

NOT(1): Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu Anısını ve Mücadelesini Yaşatma Gurubu‘nunun Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirmek istediği etkinliklere destek vermek ve katılmak isteyenler kendilerini ya da ait oldukları grubu kısaca tanıtarak yesildirenis@gmail.com adresine mail atabilirler.

NOT(2): “Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu Anısını ve Mücadelesini Yaşatma Gurubu” adı altında bir araya gelen yaşam savunucuları 12 Aralık 2021 tarihinde Aydın/Çine Topçam Köyü’nde Eysim Maden Araştırma Şirketi’ne  karşı mücadele veren Coşkun ailesinin evinin kurşunlanmasından sonra kamuoyuna yönelik acil bir dayanışma çağrısında bulunmuştu. Bu dayanışma çağrısını yineliyor yaşam savunucularını desteğe çağırıyoruz;

Söz veriyoruz, yaşam alanını savunan hiçbir birey yalnız kalmayacak!

Söz veriyoruz, Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayetinin bütün yönleriyle aydınlanması için büyük bir çaba içerisinde olacağız!

Söz veriyoruz, kapitalizmin kendi krizinin kendisini imhaya sürükleyen bu sistem krizinin tüm canlıları ve gezegeni de yok etmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız!

Söz veriyoruz, yaşamı var eden tüm canlıların, doğanın hakkını savunmak için cesaretle sisteme karşı duracağız, tıpkı sevgili Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu gibi…

Çağrının metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz

                                                                             

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Yorum Bırakın